2017. június 8-i hatállyal változtak a cégnyomtatványok, illetve az xml séma is [lásd 6/2017. (VI. 1.) IM rendeletet].

A régi séma szerint készült xml fájlok június 8-át követően előreláthatóan még egy hónapig kerülnek befogadásra.

Az új séma szerint készült nyomtatványokat tartalmazó program az Optijus felületéről már letölthető!
A módosítás többek között jogi személyek esetében bevezeti az Európai Egyedi Azonosítót (EUID), korlátolt felelősségű társaságok esetében pedig a zálogjogosulti bizományos adatai is feltüntethetőek lesznek.

A főbb módosítások az alábbiak:

– Nem természetes személy megadása esetén fel kell tüntetni az Európai Egyedi Azonosítót (EUID) vagy annak tényét, hogy a szervezet ezzel nem rendelkezik.
– Cégbejegyzési nyomtatványokon jelölhető lett, ha a cég átvevő társaság céljára lett alapítva.
– Változásbejegyzési nyomtatványokról kikerült a szerződésmintára való utalás, bekerült a Ctv. 50. § (2b) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásának kérése. A jogelőd cégnél választható lett az egyesülés módja.
– A kft. adatai között új elem az üzletrészen alapított zálogjog és a bizományos adatai.

2017. június 26.